Oferta

W programie proponujemy:

Zajęcia ogrodnicze

 

Zajęcia terenowe w ogródku warzywnym (wysiew nasion do gruntu, pielenie, pielęgnacja, zbiór owoców)

Zajęcia edukacyjne

 

Przyjazne dzieciom zajęcia edukacyjne w specjalnie do tego przygotowanej salce

Zabawa
i wypoczynek

 

Zabawę i relaks poprzez wykonanie ogniska lub przeprowadzenia gry terenowej

Przejażdzki

 

Wycieczkę na wozie konnym po okolicy

Ekologia

 

Poznawania środowiska naturalnego i szerzenie świadomości ekologicznej

Poznaj wieś

 

Poznawanie wsi przez szansę bytowania w gospo-
darstwie

Nie święci garnki lepią!

 

Możliwość spotkania się z garncarzem i ulepienia własnoręcznie garnka

Folwark Jana i Marysieńki,

Majdan Kawęczyński 16, 21-050 Piaski