Kilka słów o nas...

Folwark Jana i Marysieńki atrakcją na szlacheckim szlaku Jana III Sobieskiego.

Firma jest inicjatywą realizowaną dzięki programowi partnerstwa 6 gmin Lubelszczyzny, współfinansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy pt. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”.

 

Program powstał, żeby zachęcić dzieci i młodzież do obcowania z naturą i poznawania jej.  Do prowadzonych zajęć podchodzimy z starannością i zaangażowaniem, żeby zoptymalizować proces poznawania i uczenia się przez zabawę. Folwark Jana i Marysieńki daje możliwość do poznawania procesów rozwojowych roślin, poznawania sezonowości pór roku. Na specjalnie przygotowanym do tego terenie dzieci będą miały możliwość do samodzielnego udziału w procesie rozwojowym roślin, poprzez ich nasadzenie oraz pielęgnacje. Szerzenie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych to podstawa, dajemy zatem możliwość na dowolne skomponowanie zajęć Twoich zielonych lekcji. Panujące na danym terenie warunki dają

sposobność do zapoznania się z sezonowością i co za tym idzie następstwem pór roku. Można zaobserwować co w danym czasie dzieje się na zagospodarowanym przez nas terenie. Kiedy następuje wysiew roślin do gruntu, ich wzrost i owocowanie, jakie czynniki są im niezbędne do funkcjonowania i wzrostu.

Dajemy także możliwość przeprowadzenia zajęć w specjalnie do tego przygotowanej salce edukacyjnej gdzie jest okazja przeprowadzenia zajęć z użyciem mikroskopu. Salka edukacyjna może być wykorzystywana do przeprowadzenia zajęć nie tylko o charakterze edukacyjnym.

W ramach relaksu stworzyliśmy dla dzieci grę terenową „ Traf do serca Marysieńki”, gdzie poprzez podróż po terenie dzieci zapoznają się z historią Jana III Sobieskiego.

Każde zajęcia mogą być prowadzone dla dowolnej grupy wiekowej. Czas trwania zajęć uzależniony jest od dowolnie wybranego programu edukacyjnego.

Folwark Jana i Marysieńki,

Majdan Kawęczyński 16, 21-050 Piaski